040-7587499
Olemme suomalainen perheyritys

Hyödytä itseäsi ja säästä luontoa kierrättämällä korut ja arvokellot viisaasti

Jalometallien ja arvotavaran kierrätys on ekologisesti tärkeää!

Suomalaisten kultaseppien valmistamat korut ovat nykyään lähes poikkeuksetta valmistettu kierrätyskullasta. Kullan kierrätys on tärkeää. Kallioperäisissä kivilajeissa on kultaa vain noin puolitoista (1,5) milligrammaa 1000 kilogrammassa maa-ainesta. Kultamalmissa kultapitoisuus on oltava vähintään kaksi (2) grammaa 1000 kiloa kohti, ja tällöinkin esiintymän pitää olla laaja ja helposti avolouhoksella kaivettavissa. Esimerkiksi noin viiden (5) gramman kultakorua varten tarvitsee louhia yli 2500 kilogrammaa maa-ainesta. (Geologian tutkimuskeskus)

On vastuullista kierättää tarpeettomat ja käyttämättä jääneet jalometallisesineet - ekologisuus on ympäristömme kannalta korvaamaton arvo.